• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Uppföljning 2: Medan Sverige skjuts sönder och samman jagar Polisen hellre bikers!!

Uppföljning 2: Medan Sverige skjuts sönder och samman jagar Polisen hellre bikers!!

Polisen räcker inte till och tvingas omfördela resurser!?

I Dagens Nyheter publicerades nyligen en artikel om att Polisen inte räcker till när skjutningarna avlöser varandra!?? Polisen menar att de har behövt omfördela resurser och prioritera bort andra brott. Polisen pratar vidare om att försöka förhandla med de grupperingar som skjuter på varandra m.m.

Polisens bikerkamp slukar resurser!

Polisens fantomkamp mot bikers har fortsatt trots alla skjutningar, mord, sprängningar m.m. i tämligen oförminskad takt. Detta vittnar inte minst den mängd JO-anmälningar som samlats på hög hos JO i väntan på slutbeslut rörande polisens insatser eller på beslut om utredning ska inledas eller ej.

Oavsett så innebär polisens arbete mot bikers en väldigt stor arbetsbelastning för Polismyndigheten i det att de ständigt måste ta fram underlag, skriva yttranden och, då polisinsatserna har skett utan lagstöd, även långa brainstormingsmöten för att finna kreativa anledningar till varför insatserna ens ägt rum…

Det  enskilt enklaste och effektivaste polisen således skulle kunna göra för att få loss resurser och för att kunna sätta stopp för förortsvåldet är inte att förhandla med konstellationerna utan att svälja stoltheten, erkänna att bikerkampen är en förlorad kamp, att bikerförföljelserna skett utan vare sig anledning eller lagstöd samt att istället inleda dialog och direkta förhandlingar med Payback Sverige!

För polisen lider inte av resursbrist, vilket tydligt framgår av både nedan länkade artikel samt ovanstående filmsekvens! Nej, polisens problem är prioriteringarna! Så länge polisen prioriterar att förfölja och kontrollera bikers kommer brottsuppklarningen att fortsatt minska och skjutningarna fortsätta! Prioritera om och prioritera rätt!

Payback erbjuder fortfarande dialog och förhandlingar!

Payback Sverige skickade i februari 2015 ett Öppet brev till Polisen där vi erbjöd just dialog och direkta förhandlingar. Se: http://www.payback.name/?p=15038

Polisens svar blev som följer: Jag vet inte riktigt vad som avses i brevet om att förhandla om uppkomna “juridiska mellanhavanden”. Polisen har till uppgift att förhindra eller klara upp brott. Vad som polisen ska göra och vilka befogenheter som polisen har följer av lagar och förordningar. En dialog mellan poliser och enskilda är ofta värdefullt t.ex för att öka förståelsen för polisens roll och därigenom undvika missförstånd.
Se: http://www.payback.name/?p=15383

Polisens svar var således arrogant och låtsat oförstående över vad Payback föreslog. Har läget förändrats fram till idag? Ja, idag finns det många utredningar hos JO som kräver mycket resurser samt kommande stora stämningar som kommer att sluka enorma resurser för Polisen. Paybacks erbjudande om inledande  dialog samt direkta förhandlingar kvarstår. Är Polisen beredda att räcka ut en hand och ta Paybacks erbjudande eller ska ställningskriget mellan bikers och polisen fortsätta medan Sverige skjuts sönder och samman?

Relaterade artiklar:

DN-artikel

Polisen struntade i väpnat rån för att istället kontrollera bikers:
http://www.payback.name/?p=17834

Pressmeddelande: Payback betalar Polisen 50 000 kronor om de kan bevisa att någon mc-klubb är en kriminell organisation! http://www.payback.name/?p=18206

Uppföljning 1: Varför erbjuder Payback 50 000 kronor till Polisen?
http://www.payback.name/?p=18239

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin