• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Umgängesförbud och hemliga bevis för mc-klubbars kriminella status i Australien!

Umgängesförbud och hemliga bevis för mc-klubbars kriminella status i Australien!

Vi ska i denna artikel titta närmare på hur förbuden i Australien är och/eller kommer att utformas i Australien framöver. I Oueensland och numer även i New South Wales är förbuden utformade som så att Högsta Domstolen äger makt att deklarera en mc-klubb för att vara en kriminell organisation utefter ansökan och hemliga uppgifter från Underrättelsetjänsten mot kriminella.

Vi ska titta på en artikel och ett ändringsförslag som enligt uppgifter kommer att vara mer eller mindre lika med det förslag som läggas fram av regeringen för att fungera såsom en nationell lag i Australien och vi ska titta på en artikel som ger en förklaring över den kanske viktigaste biten rörande kriminaliseringen av mc-klubbar i Australien. Vi låter i huvudsak de citerade texterna tala för sig själv i denna artikel då allvaret i dem knappast kan undgå någon läsare speciellt inte om texterna sätts in i kontexten att även svenska politiker fundera på ett förbud mot mc-klubbar och utformningen av ett sådant förbud.

Artikeln om hur kriminaliseringen fungerar m.m

The legislation incorporates key features of the anti-terrorism laws, including the executive banning of organisations, use of secret evidence and “control orders”.

The SA legislation gave the government, acting though the attorney general and state police commissioner, powers to criminalise association between “members” of any “organisation” deemed to be engaged in “serious criminal activity” where the organisation posed a “risk to public safety and order”.

In “declaring” an organisation, the attorney general was not bound by the rules of evidence, nor required to give reasons, and could rely on secret “criminal intelligence” that organisation members were not permitted to see. Once a declaration was made, the legislation said a magistrates court “must” grant applications by the police commissioner to make a “control order” against an alleged member, prohibiting him or her from associating with other members, or face five years’ imprisonment.

The court was obligated to make such orders, irrespective of whether the person had ever engaged in criminal conduct or was even likely to do so. The court’s only tasks were to determine whether the person was, in fact, an organisation “member”, and to then set the control order’s specific terms.

Another part of the SA legislation, not challenged in the Totani proceedings—and which therefore remains in force—makes it an offence for any person to associate with a member of a declared organisation six times or more in a 12-month period. There are narrow exceptions, such as for close family members. Someone can be jailed for five years under this section, regardless of whether their contact with a member of an outlawed group had anything to do with the organisation or any “serious
criminal activity”. This is a potentially far-reaching provision that also seriously erodes basic legal and democratic rights.

Om innehållet i kommande nationellt lagförslag

Sidan 19: criminal group

—a group consisting of 2 or more persons is a

criminal group if—

(a) an aim or activity of the group includes engaging in conduct, or facilitating engagement in conduct, constituting a serious offence of violence (or conduct that would, if engaged in within this State, constitute such an offence); or

(b) an aim or activity of the group includes engaging in conduct, or facilitating engagement in conduct, constituting a serious

offence (or conduct that would, if engaged in within this State, constitute such an offence) that is intended to benefit the group, persons who participate in the group or their associates;

criminal organisation

means—

(a) a criminal group; or

(b) a declared organisation;

participating in a criminal organisation includes (without limitation)—

(a) recruiting others to participate in the organisation; and

(b) supporting the organisation; and

(c) committing an offence for the benefit of, or at the direction

of, the organisation; and

(d) occupying a leadership or management position in the organisation or otherwise directing any acts of the organisation.

Sidan 20:

83E—Participation in criminal organisation

(1) A person who participates in a criminal organisation—

(a) knowing that, or being reckless as to whether, it is a criminal organisation; and

(b) knowing that, or being reckless as to whether, his or her participation in that organisation contributes to the occurrence of any criminal activity, is guilty of an offence.

Maximum penalty: Imprisonment for 15 years.

Sidan 22:

83G—Evidentiary

(1) If, in any criminal proceedings, the court is satisfied beyond reasonable doubt that a particular group was, at a particular time, a criminal group within the meaning of this Part, the court may, on the application of the Director of Public Prosecutions, make a declaration to that effect.

(2) If a declaration is made in relation to a group under this section, that group will, for the purposes of any subsequent criminal proceedings, be taken to be a criminal group in the absence of proof to the contrary. non-association order

means an order under section 78—

(a) prohibiting a defendant—

(i) from being in company with a specified person; or

(ii) from communicating with that person by any means, except at the times or in the circumstances (if any) specified

in the order; or

(b) prohibiting a defendant—

(i) from being in company with a specified person; and

(ii) from communicating with that person by any means; place restriction order

means an order under section 78—

(a) prohibiting a defendant from frequenting or visiting a specified place or area except at the times or in the circumstances (if any) specified in the order; or

(b) prohibiting a defendant from frequenting or visiting a specified place or area at any time or in any circumstance;

78—Non-association and place-restriction orders

(1) A complaint may be made under this section by a police officer.

(2) On a complaint, the Court may make a non-association order or a place restriction order (or both) in respect of the defendant if—

(a) the defendant has, within the period of 2 years immediately preceding the making of the complaint, been convicted (inthis State or elsewhere) of a prescribed offence; and

(b) the Court is satisfied that it is reasonably necessary to do so to ensure that the defendant does not commit any further prescribed offences.

(3) A non-association order or a place restriction order—

(a) operates for the period specified in the order (which must be not more than 2 years);

Sidan 38:

79—Non-association and place restriction orders not to restrict certain associations or activities

(1) The persons specified in a non-association order as persons with whom the defendant must not associate may not include any member of the defendant’s close family.

(2) Despite subsection (1), a member of the defendant’s close family may be specified in a non-association order if—

(a) the defendant requests that the member be specified in the order; or

(b) the Court has reasonable cause to believe, having regard to the criminal antecedents of the member and the defendant, the nature and pattern of criminal activity in which the member and the defendant have both participated or any other matter the Courts thinks fit, that there is an appreciable risk that the defendant may be involved in conduct that could involve the commission of a further prescribed offence if the defendant associates with that member.

Sidan 43:

83—Contravention of non-association and place restriction orders

(1) A person who contravenes or fails to comply with a non-association order or place restriction order is guilty of an offence.

Maximum penalty:

(a) for a first offence—imprisonment for 6 months;

(b) for a subsequent offence—imprisonment for 2 years.

Payback Sveriges kommentar

Lagarna som är antagna och/eller med mycket stor sannolikhet kommer att antas vänder upp och ner på varje sund människas rättsmedvetenhet. Utefter hemlig underrättelseinformation kan en domstol förklara en mc-klubb för att vara en kriminell organisation och därefter utfärda associeringsförbud eller ett vistelseförbud mot enskilda medlemmars att umgås med sina klubbmedlemmar och att vistas i klubbhuset mot straffpåföljd. Förbuden kan till och med avse förbud mot associering med din äkta hälft om hon varit involverad i brottsliga gärningar tillsammans med personen ifråga. Under sådana omständigheter kan vistelseförbudet även avse eget hem!

Deltagande i en deklarerad kriminell organisation kan också ge upp till 15 års fängelse.

De enda förbud, oss kända i nuläget, mot mc-klubbar i världen upprätthålls i Tyskland respektive Australien. Bägge förbuden har lite olika utbredning, i Tyskland förekommer det i sju städer och i Australien i två delstater. Inget av förbuden bygger heller på att indicier prövats i domstol och att en eller flera klubbar fastställs vara kriminella organisationer i ett domslut.

Istället har bara domstolar slagit fast/deklarerat att den och den mc-klubben är en kriminell organisation varefter domen inte kunnat prövas. Då de underrättelseuppgifter som lagts klubbar till last inte heller offentliggörs är det ju närmast omöjligt att juridiskt få en dom ogiltigförklarad eller upphävd då de anklagade inte ens äger kunskap om vad de anklagats och fällts för…

Och, häri ligger den stora faran. Inget land i världen kommer att kunna genomföra ett förbud mot någon mc-klubb utefter en rättvis rättegång där alla uppgifter läggs på bordet och prövas. Då faller saken. Men om uppgifterna inte presenteras och domstolar bara fastslår/deklarerar att en organisation är kriminell då går det också att genomföra i vilken stat som helst på jorden. Det handlar bara om vilka stater som är beredda att ge avkall på all form av rättssäkerhet och demokratiska rättsprinciper.

Det mest allvarliga är det faktum att Sveriges polismyndigheter nyligen har börjat att systemtiskt sekretessbelägga alla sina motiv, syften, avsikter och lagstöd för olika åtgärder och insatser samt att detta accepterats av såväl myndigheter som rättsväsende på sistone. Polisens uppgifter har således inte gått att bemöta eller granska. Det är ett mycket stort steg mot sådana beslut som fattats i Tyskland och Australien där uppgifter sekretessbeläggs och ej går att bemöta. Betänk detta! Vi går inte säkra i demokraturen Sverige längre!

Artikeln om kriminaliseringen

Kommande nationellt lagförslag

Länk till artikel om förbuden i Queensland och New South Wales:
http://www.payback.name/?p=10016

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin