Tamarins djurparksägare anmäler polisen för husrannsakan med mc-koppling!

Tamarins djurparks ägare, Björn Oldér, har anmält polisen för att ha använt för mycket kraft under en razzia i höstas samt för att ha släppt in media på privat område.

Jag citerar direkt ur artikeln:

”Razzian genomfördes av ett femtontal poliser ur Malmös piketstyrka. Man använde sina två avancerade insatsfordon för att de tungt beväpnade poliserna snabbt skulle kunna ta sig över djurparkens järngrindar. I skogsbrynet låg under morgonen en kamouflageklädd polis och spanade med sin automatkarbin riktad mot huset. Poliserna tog sig in i det stora bostadshuset genom att krossa en glasdörr. När bostaden var under kontroll bröts dörrar upp i resten av anläggningens byggnader som genomsöktes innan civilklädda poliser och tjänstemän från länsstyrelsen och kronofogdemyndigheten släpptes in”.

 

Tillslaget slogs upp stort i facktidskriften Polistidningen. Oldér ifrågasätter i anmälan polisens rätt att släppa in media på privat område. Polisen har uppgett tre skäl till tillvägagångssättet:
– Överraskningsmomentet vilket skulle vara viktigt för att kunna beslagta material
– Kopplingar till en mc-klubb
– Misstanke om vapen i bostaden

Skälet till husrannsakan skulle vara misstankar om ekonomisk brottslighet.

Kommentar: Det är ett hälsotecken att allmänheten börjar vakna och inse vad polisen håller på med. Razzior, som strider mot  den för all polisverksamhet styrande proportionalitetsprincipen, är satta i system från en alltför resusrsstark polismyndighet som inte vet vad de skall använda vare sig de ökade pengarna eller manskap till. Vad vi sett de senaste åren, sedan aktionsgrupperna bildades, är en hel rad razzior som antingen inte lett till ett dugg eller som gett ett itsy-bitsy-teenie-weenie resultat i fröhållande till de massiva insatserna. Aktionsgrupperna har för stora resurser och för lite att göra är den enda slutsatsen som går att dra av det mönster som blir alltmer tydligt!

Björn Oldér anmäler polisen för oproportionerlig razzia

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin