• Hur du som medlem gör när du vill anmäla myndighetsinsats och anlita Payback som ombud!

    Bakgrund När du blivit utsatt för någon form av negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet eller bikerkulturs-tillhörighet, och är medlem i Payback, gör du enligt följande. OBS! Förfarandet är detsamma oavsett om du är enskild medlem, medlem i klubb som är Premiummedlem i Payback eller om ni vill anmäla saken som klubb. Som betalande medlem […]
  • Paybacks yttrande till JK i ärendet med Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner!

    Efter att Polisen vägrat utbetala skadestånd för de uppenbara och grova övergrepp som polisen utsatte deltagarna vid Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner har nu Payback Sverige besvarat Polismyndighetens avslag på skadestånd. Till Justitiekanslern, ärende: 8969-14-40 Inställning Punisher MC:s medlemmar vidhåller sina krav samt grunderna härför. Bemötande av vad polisen anfört Att tvinga en människa att sitta alternativt ligga […]