• Paybacks arbete får Justitieministern att tillsätta utredning som möjliggör vräkning av mc-klubbar!

    Regeringen vill ha särlagstiftning/speciallagar mot ”organiserad brottslighet” Mitt under valrörelsen meddelar Justitieminstern Beatrice Ask att hon avser att under hösten tillsätta en utredning som gör det lättare att vräka mc-klubbar. Följande framgår ur Justitiedepartementets hemsida: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare […]