• Nyttig info: OM Ideella föreningar som exempelvis bikerklubbar!

    Bakgrund Då vi relativt ofta får frågor om det juridiska regelverket kring bildandet av mc-klubbar staplar vi i enklad form upp vad som gäller gentemot lagar och myndigheter nedan. Nyttig info! Bikerklubbar är ideella föreningar till sin uppbyggnad Bikerklubbar är till sin uppbyggnad, struktur och form ideella föreningar. De har regler/stadgar, styrelse och en fast […]
  • Att vidta juridiska åtgärder är aldrig ett hot! Det är en demokratisk rättighet!

    Bakgrund Konstnären? Peter Johansson ställer ut ett antal alster på ett galleri i Malmö. Alsterna består mestadels av tryckta loggor på stort planschmaterial av olika organisationers loggor. Ett av alsterna innehåller Hells Angels MC:s ryggmärke. Information om varumärkesintrång och skadeståndsyrkande Klubben slår konstnären en signal och berättar att de innehar copyright och att emblemet är varumärkesskyddat […]