• Hemsida
  • >
  • uppdelning av verksamhetsområden
  • Veckorapport och kommentar över framgångsveckan som gått!

      Ovanlig situation – Medialt genombrott! Payback Sverige har tidigare förekommit i media med jämna mellanrum via tv-framträdanden, radioprogram, debattartiklar i stora tidningar i pappersformat eller på nätet samt på sistone via fallet med klubbhuslokalen i Karlstad. Dock överträffar nog inget den senaste veckan som vi kan kategorisera som ett klart medialt genombrott för Payback […]
  • Payback och ABATE har träffats och slutit avtal om skilda verksamhetsområden!

    Representanter för de bägge svenska bikerorganisationerna Payback Sverige och ABATE Sverige träffades under gemytliga former under måndagen den 2 september i Göteborg hos Vildvittras MC. Mötet hade för avsikt att lära känna varandra som personer samt att diskutera framtida arbetsformer. Organisationerna kom överens och undertecknade ett avtal som framöver delar upp arbetsområdena. Payback Sverige tar hand om allt som […]