• Hemsida
  • >
  • universitetslektor i straffrätt
  • Två rättsvidriga och unika fenomen möjliggör bikerklubbsförbudet i Australien! Del 2/4

    Bikerklubbarna i Australien kommer att överklaga parlamentsbeslutet Queensland, Australien har klubbat igenom ett förbud mot mc-klubbar där 26 st bikerklubbar förbjuds att verka utefter en lista. Listan på klubbarna har i sin tur fastställs utefter hemligt underrättelsematerial. Ett helt rättsvididrigt förfarande. Nåväl, klubbarna kommer i förening att överklaga beslutet så fort någon anklagas utefter förordningen. Bra där!! […]
  • Rättssäkerheten och inte föreningsfriheten stoppar förbud mot mc-klubbar i Sverige!

      På given signal börjar tidningarna skriva samma sak!??? När ett antal tidningar vid en given tidpunkt börjar skriva samma sak förstår man att direktiv kommit uppifrån (läs:polisen) om en ny medial strategi. Och det faktum att media och polis har ett alltför incestuöst samarbete när det gäller mc-klubbar ämnar vi bevisa under hösten: http://www.payback.name/?p=11037 […]