• Paybackrapport över vecka 30! Från Polisbevakade advokatbesök till artiklar och uppmaningar!

                            Veckan inleddes på ett något udda sätt. Ett besök på en av våra Payback-advokaters kontor för att styra upp saker företogs under polisbevakning. En polisbil stod i förväg parkerad utanför kontoret och filmade såväl advokater som oss klienter. Hmmm… I övrigt har Payback […]
  • Unite & Fight! Join Payback Sverige!

      Det har återigen blivit den 25:e och därmed lönedag för många. Å vad kan då vara en bättre investering än spendera 200 kr och investera i din framtid som biker? För mindre än fyra öl på krogen kan du bli medlem i Payback Sverige å stödja vårt fortsatta arbete för bikerkulturen. Så gör slag i […]
  • Let´s Unite & Fight! Stöd Payback Sverige och gå med som medlem!

    Ännu en gång har det blivit den 25:e och därmed lönedag för många. Å vad kan då vara en bättre investering än spendera 200 kr och investera i din framtid som biker? För mindre än fyra öl på krogen kan du bli medlem i Payback Sverige å stödja vårt fortsatta arbete för bikerkulturen. Så gör […]