• Viktigt, Nytt bikerverktyg: Färdig dokumentmall för att begära ut protokoll!

    OBS! Bilden ovan är en jpegbild av dokumentet. Länk till ett utskrivningsbart pdf-dokument finns längst ner i artikeln. Nytt multiverktyg för att underlätta för bikers att få ut protokoll! Payback Sverige lanserar nu ett nytt verktyg för bikers i syfte att underlätta arbetet för bikers med att erhålla olika former av protokoll från polisen. Paybacks version av […]
  • Payback efterlyser vittnesmål från enskilda och klubbar om kontroller och tillslag!

      Vi vet men inte press, politiker eller allmänhet Alla inom bikerkulturen vet att bikers blir stannade och kontrollerade både på allmän och daglig basis men också framförallt i samband med olika mc-evenemang och klubbfester. Kontrollerna sker inte utefter lagstöd utan i trakasserande och registrerande syfte från polisens sida.