• Information: Paybacks Sveriges arbetsmetoder och uppnådda resultat nedvärderas och kritiseras inifrån kulturen!

    Payback Sverige är van vid att få kritik från parter utanför bikervärlden. Det är en helt annan sak när kritiken kommer inifrån kulturen. Vi kommer inte här att bemöta kritiken då vi inte vill sänka oss till samma låga nivå och då det är ett främmande fenomen inom kulturen att dryfta saker offentligt.
  • Västförbudet upphävt på mc-mässan efter tre olika mc-organisationers agerande

    Efter ett senkommet mejl från Svenska Mässan är det tidigare västförbudet på Svenska Mässans arrangemang ”På Två hjul” upphävt. Under måndagen och helgen har enligt uppgifterna tre?? olika mc-organisationer (varav Payback är en) varit i kontakt med mässarrangören och framlagt sina synpunkter varav två av organisationerna ställt frågor om västförbudets precisa innehåll samt påpekat att de […]
  • Omkring ”västförbudet” på mc-mässan ”På Två Hjul”!

    Payback Sverige har under helgen överösts med frågor kring västförbudet på mc-mässan ”På Två Hjul” som arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg mellan den 26-29 januari. En mängd olika information från olika personer föreligger i saken om förbudets omfattning (västar, kläder, alla former av märken såsom organisationsmärken, touringklubbsmärken m.m). Då således förvirringen är total kring […]