• Hemsida
  • >
  • stadsbyggnadsnämnden i eskilstuna
  • Eskilstuna kommun besvarade inte JO:s frågor! Åläggs att inkomma med förnyat yttrande!

    Eskilstuna kommun, och i detta ärendet specifikt Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att uppvisa ett totalt förakt för lag, ordning och myndigheter. Stadsbyggnadsnämnden skulle senast den 12 november inkommt med ett fullödigt svar till JO rörande orsaken till att nämnden i strid med Förvaltningslagen inte utförde rätttidsprövning av inkommen inhibitionsbegäran och överklagande och därefter skickade dokumenten vidare till […]
  • Det Paybackdrivna tavelärendet i Eskilstuna nu föremål för JO-utredning!

      Det är av yttersta vikt att varje försök att inskränka och/eller begränsa bikerkulturen rättigheter att använda kulturens symboler bemöts direkt och tas strid för. Vi har lagstadgad rätt att använda våra olika symboler precis på samma sätt som en golfklubb eller en rotartyförening. Lagen gör ingen som helst skillnad på loggornas utseende! I nämnda ärende är […]