• Hemsida
  • >
  • sifo förtroendebarometern 2017
  • Genmäle till Expressen och den korrekta bilden kring kvinnor i bikerkulturen!

    Bakgrund Återigen har tidningen som 90 % av Sveriges befolkning saknar förtroende för, nämligen Expressen, publicerat en artikel om kvinnorna inom bikerkulturen och i andra sammanslutningar. Artikeln har också fått den inte överraskande sensationsskapande rubriken: Så lever svenska maffiakvinnorna. Ett rubriknamn som självklart inte har något stöd i verkligheten eller i texten. Se: https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/sa-lever-svenska-maffiakvinnorna/ Vad menade […]