• Hemsida
  • >
  • rikspolisstyrelsens hemsida
  • Obevisat påstående i polisrapport fastslogs vara förtal! Del 2/2

    Bakgrund Ett för bikerkulturen mycket intressant och väldigt viktigt juridiskt ärende är skadeståndsärendet vid JK 3497-06-40 från 2007. Rikskriminalpolisens rapport 2005:7A ”Problembild 2007 var från början ämnad att vara ett internt arbets-dokument men efter begäran från media lades en sekretessprövad variant ut på Rikspolisstyrelsens webbplats. På sidan 27 i rapporten s. 27), under rubriken ”Hot, våld, […]