• Hemsida
  • >
  • riksorganisation för bikers rättigheter
  • 1 000:e inlägget! Behövs Payback? Ja, klubbarna och Payback behöver varandra!

      1 000 inlägg på under tre år! Paybacks nuvarande hemsida startades upp den 23:e december 2010. Inlägget som går att läsa härunder är det 1 000:e inlägget på hemsidan från Payback Sverige vilket väl kan sägas vara ett mått på kontinuiteten, hängivelsen och Paybackarbetets omfattning för kulturen. 1000 inlägg under en tidsperiod av under […]
  • Payback Sverige är nu officiellt en riksorganisation för bikers rättigheter!

                       Payback Sverige har nu ombildats till att vara en ideell förening, valt styrelse, antagit stadgar och erhållit organisationsnummer. Fler styrelseledamöter kan komma att tillsättas längre fram och det första årsmötet kommer att avhållas i början av 2013, då ett första något förlängt första verksamhetsår avslutats.