• Imorgon röstar Sveriges Riksdag om västförbudsmotionen!

    http://www.youtube.com/watch?v=Ly7AnQkQ2Ik&feature=player_embedded Imorgon, torsdag, kommer västförbudsmotionen upp till debatt och röstning i riksdagen. Någonstans mellan 16.00 och 18.00 vet vi hur riksdagen har ställt sig till ett västförbud. Konstitutionsutskottet (KU) har avvisat förslaget i sitt betänkande och därmed rekommenderat riksdagen att rösta emot ett västförbud. Payback Sveriges informationsarbete mot västförbudsmotionen Nu håller vi alla tummarna för […]
  • SEGER!! KU avvisar enhälligt västförbudsmotionen direkt utefter Payback Sveriges tidigare västförbudsdomar!

    Payback Sverige har drivit de åtta västförbudsfallen i svenskt domstolsväsen och vunnit samtliga fall varav två i landets högsta rättsinstans, Högsta Förvaltningsdomstolen, vilket medfört att domsluten är prejudicerande med full rättsverkan över hela landet.