• Nytt uppdaterat Rättslägesdokument för medlemmar att använda vid kontroller!

    Uppdaterat Rättslägesinfo utefter två nya JK-beslut! I förra veckan kom två nya JK-beslut som förklarade att kroppsvisitation verkställts mot klubbanslutna bikers utefter föreningstillhörighet och utan lagstöd. Därför publicerar vi nu ett nytt, uppdaterat medlemsdokument att använda mot Polisen för att informera kring rättsläget vid tvångsmedelsanvändande. Dokumentet går som vanligt att hitta även på första sidan […]
  • Payback Sverige publicerar dokument att använda som dialogstöd vid väst/klädförbud!

    Payback Sveriges dokumentstödsservice En av Payback Sveriges uppgifter är att ta fram verktyg och instrument i vår kamp för att upprätthålla våra lagliga fri- och rättigheter såsom bikers. Det kan innebära att vi tar fram allmänt informationsmaterial eller material specifikt för en viss företeelse såsom det tidigare mycket uppskattade dokumentet “Protokollbegäran“, att använda i samband […]