• Hemsida
  • >
  • rättslägesinfo kring tvångsmedlesanvändande
  • Nytt uppdaterat Rättslägesdokument för medlemmar att framvisa för Polisen!

    Uppdaterat Rättslägesinfo utefter nytt JK-beslut! I och med veckans nya JK-beslut att ännu en kroppsvisitation verkställts mot klubbanslutna biker utefter föreningstillhörighet och utan lagstöd publicerar vi ett nytt, uppdaterat medlemsdokument att använda mot Polisen för att informera kring rättsläget vid tvångsmedelsanvändande. Dokumentet går som vanligt att hitta även på första sidan i högerspalten under “Medlemsdokument”. […]