• Hemsida
  • >
  • protest- och kravskrivelse till regering och polis
  • Paybacks protest- och kravskrivelse till Regering och Polis!

    Bakgrund I samband med det historiska Payback Nordens manifestationsrun mot all form  av negativ särbehandling mot biker så överlämnade Payback ovanstående underskrivna protestskrivelse till Polismyndigheten. Skrivelsen överlämnades och underskrevs av ledande personer i de tre olika närvarande nationella Paybackorganisationerna. Skrivelsen har därefter också översänts till regeringen via Justitiedepartementet som är ansvarigt departement i alla rättsfrågor. […]