• Programförklaring kring Payback och Polisen!

    Payback hatar inte Polisen – Payback delar värdegrunden som ska styra polisarbetet! Vi har sagt det förr och vi säger det igen för att förtydliga och understryka det väsentliga i sak: Payback hatar inte polisen vilket våra belackare alltför gärna beskyller oss för. Payback delar helt den värdegrund som ska styra polisarbetet.