• Payback Sveriges har skrivit brev till Justitieminister Beatrice Ask!

  Payback Sverige har idag, tisdagen den 5 februari 2013, skickat nedanstående brev till Justitieminister Beatrice Ask via mejl.   Hej! I tidigare brevväxling har Justitieministern hänvisat till att om vi, bikerkulturen och Payback Sverige, är missnöjda med polisens arbetsmetoder bör vi anmäla arbetsmetoderna till JO för vidare legalitetsprövning. Så har också gjorts och fyra olika […]
 • Juridisk information och efterlysning av anmälningar angående DNA-topsning!

                      Det har kommit till vår kännedom att Polismyndigheterna runt om i Sverige regelmässigt utför DNA-topsning av bikers vid i ett allt större antal fall vid påstådda eller vid misstankar om brottslighet som inte har mer än sex månaders fängelse i straffskalan och där normalstraffet utgörs […]
 • Brå utreder regeringens satsning på Polisen samt Payback Sveriges kommentar!

  Brå får nu i uppdrag att utreda polisens bristande resultat efter de stora resursökningar polismyndigheterna tillförts: Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har Polisen fått historiskt stora resurstillskott. Det har bland annat lett till att det nu finns lite drygt 20 000 poliser i landet. Regeringen har betonat att den stora ökningen av antalet poliser förväntas leda […]
 • Uppdaterad! Ny form av hot mot mc-västar – Västen ett brottsverktyg som kan förverkas!?

                Artikeln har uppdaterats då ytterligare information publicerats avseende rättsfallet! En helt ny form av hot mot bikerkulturens kläder, mc-västen, har satts i bruk. I en rättegång i Falun hävdade åklagaren att en  persons mc-väst skulle förverkas då han burit den i samband med gärningen varför västen utgjorde ett brottsredskap. Åklagare […]