• Hemsida
 • >
 • polismyndigheten i västra götaland
 • Om Lysekilkrogarnas västförbud – Del 3/4 om Granit MC

  Det har kommit till vår kännedom att Lysekils krogar tillämpar Västförbud utefter Västra Götalands Polismyndighets riktlinjer 2009-12-21, AL 105-296/09. I dessa riktlinjer anförs att mc-västar kan betraktas såsom förargelseväckande beteende i det att andra gäster kan ta anstöt och/eller bli rädda. I riktlinjerna anförs vidare att Polislagen 13 är tillämplig varvid västbärande personerna kan avvisas
 • Payback Sverige JO-anmäler polisen för att utöva offentlig makt utan positivt lagstöd!

  Polischef Anders Buhlin kallade till möte på polishuset i Lysekil för att förmå ordningsvakter och lokala krogägare med serveringstillstånd att införa ett lokalt västförbud. Då all offentlig makt ska utövas under lagarna enligt Regeringsformen 1:1 och därvid ha ett positivt stöd i lagen skedde Polisens ovan beskrivna initierande av ett västförbud utan stöd i lagen […]
 • Öppet brev och Uppmaning till Media och Sveriges kommunpolitiker: Visste du detta om västförbuden?

  I förra veckan inledde jag en serie artiklar för att i komprimerad form snabbt och enkelt sprida information om olika företeelser ikring bikerkulturen. I den andra artikeln har vi kommit till de så kallade västförbuden och vad domslut och lag egentligen uttalar om dylika förbud. Att läsa igenom alla rättsinlagor, domslut och dessutom äga kännedom […]