• Hemsida
  • >
  • polisens olagliga arbetsmetoder mot bikerklubbar
  • Hur Polisen arbetar mot bikerklubbarna! Del 1/2

    Bakgrund Vi kommer i två olika artiklar jämföra Polisens arbete mot å ena sidan bikerklubbarna samt å andra sidan gatu-/förortsgäng samt mot gäng som själva betecknar sig som kriminella för att illustrera de helt olika arbetssätten. De som tänker kommer att förstå vad vi illustrerar och säger med inläggen. Vi börjar i första artikeln med […]