• Hemsida
  • >
  • polisens möjligheter till ingripande
  • Poliser flyttar ut trakasseringar av bikers på vägarna! Nu begränsas rörelsefriheten!

    Igår, onsdag publicerade Polismyndigheten i Skåne följande pressmeddelande: Av polisens senaste trafikstrategi, från maj 2012, framgår att polisens arbete i trafikmiljön är att bidra till en minskning av antalet dödade och skadade samt att skapa trygghet för trafikanten. Arbetet innebär att kontrollera fordon och förare och samtidigt aktivt verka för att upptäcka och rapportera trafikbrott […]
  • RättsPM om polisingripande vid mc-run från en av Sveriges främsta advokatbyråer!

    Payback Sverige har givit en av Sveriges främsta advokatbyråer, Salmi & Partners, uppdraget att upprätta ett RättsPM om polisens möjligheter till ingripande i samband med mc-run. RättsPM:et kan sägas ta ett djupare grepp om polisens möjligheter till ingripande och lägger även tyngd på vad lagen säger när det gäller så kallade mc-run. Avsikten är att […]