• Hur du som medlem gör när du vill anmäla myndighetsinsats och anlita Payback som ombud!

    Bakgrund När du blivit utsatt för någon form av negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet eller bikerkulturs-tillhörighet, och är medlem i Payback, gör du enligt följande. OBS! Förfarandet är detsamma oavsett om du är enskild medlem, medlem i klubb som är Premiummedlem i Payback eller om ni vill anmäla saken som klubb. Som betalande medlem […]
  • Ur BikerLagboken: Paybackanmälan – så gör du/ni!

    Då inkommande ärenden till Payback närmast uteblivit under året så informerar vi i två inlägg från Bikerlagboken om Protokollbegäran samt Payback-anmälan om medlemmarnas möjlighet att anmäla olika händelser till Payback för vidare rättslig prövning. Payback-anmälan Utsatt för negativ särbehandling? Har du blivit utsatt för någon form av negativ särbehandling som olaga kontroll, husrannsakan, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation […]