• Övervakning och nationella informationsmöten som framgångsmått!

  Vad är ett adekvat mått  på framgång för en bikerorganisation? Mediauppmärksamhet? Knappast, då vi alla vet att vi är utestängda från media. Framgång i rättsliga ärenden? Ja, helt klart är det en framgång och dit har vi kommit och kommer att fortsätta vinna framgång. Att journalister och media läser informationen? Ja, det är också ett adekvat […]
 • Om polistrakasserier och botemedlet!

  Västerbottenskuriren skriver i en artikel från i fredags om en före detta kriminell, Peter, och vad han utsätts för från polismaktens sida. Polisens agerande har gjort att han blivit av med jobbet på grund av polisens ideliga stopp och kontroller. Den utlösande faktorn till att personen fick sparken var just att polisen stannade han och hans […]
 • Bikerkulturen genomförde en Nationell Aktion mot västförbudet!

  Lördagen den 5 februari blev ett historiskt datum. Det var den dagen bikerkulturen i Sverige genomförde den första Nationella Aktionen någonsin! Runt om i landet genomförde Sveriges bikerklubbar en samordnad manifestation i Payback Sveriges regi. Aktionens syfte var att väcka uppmärksamhet kring den situation bikermiljön tvingas genomleva och utgjorde samtidigt ett första steg i att förbereda en […]
 • Payback Sverige tackar Sveriges bikerklubbar för deltagandet i den Nationella aktionen mot västförbudet!

  Payback Sverige passar härmed på att tacka Sveriges bikerklubbar för medverkan i den första Nationella Manifestationen någonsin från bikerkulturen!!  Tack! Ni möjliggjorde den kommande rättsliga processen! Fullständig information kring aktionen kommer att publiceras runt 12.00 under söndagen. Under tiden önskar Payback information från deltagande klubbar. Skicka ett enkelt mejl till: peter@payback.name hur aktionen avlöpte för er del.
 • Klubbinformation!

  Att information läckt ut i förväg saknar betydelse i sammanhanget.  Åtgärden går att genomföra på exakt samma villkor som planerats! Det är dock av största vikt med ett ytterst balanserat och korrekt framträdande så att inte åtgärden förfelar sitt mål och slår tillbaka mot kulturen. Polisen kommer att ta alla chanser att skapa desinformation i sammanhanget […]
 • Payback söker lokalrepresentanter på alla nivåer!

  Nu drar vi igång verksamheten kring Payback Sverige. Vi gör det genom att eftersöka lokalrepresentanter på alla områden – i regioner, län, kommuner och på klubbnivå. Alla som är intresserade av att arbeta för Payback Sverige skicka ett mejl med  lite om dig själv och kontaktuppgifter till peter@payback.name  eller paybackpeter@hushmail.com. Meddela samtidigt vilket område du vill representera samt vilka […]
 • Lagar, förordningar och principer som styr polisverksamheten!

  Kunskap är makt! Och, vad är väl då viktigare än att känna till de lagar, förordningar och principer som polisen arbetar efter och är skyldiga att efterleva? Här nedan följer därför länkar till de viktigaste lagarna och förordningarna som reglerar polisens verksamhet. Polislagen 1984:387 http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19840387.htm  
 • Gå med i Paybacks Facebookgrupp!

  Om arbetet med Payback skall få så stor effekt som möjligt behöver Facebookgruppen växa. Det är mängden som ger styrka! Gå med i Facebookgruppen och sprid informationen vidare om Paybacks arbete för bikerkulturen. Länk till Nättidningen Payback / Payback Sveriges Facebookgrupp http://www.facebook.com/pages/Nattidningen-Payback-Payback-Sverige/171391599563018
 • Payback Sverige driver anhörigärende till Europadomstolen!

  Payback Sverige har genom undertecknad, såsom ombud för Beach Clubs förre ägare, nu anmält Svenska Staten till Europadomstolen för brott mot artikel 7, 11, 17 samt 18 i Europakonventionen, ärendenummer: 2011-737 Svenska Staten anmäls för brott mot uppräknade artiklar enligt nedanstående:
 • Om husrannsakan, privat och offentlig tillställning samt Nödvärnsrätten!

  Såsom ett bikerpolitiskt organ är en av Payback Sveriges uppgifter att reda ut olika rättsliga begrepp aktuella för bikerkulturen och publicera informationen för alla att ta del av. Här nedan publiceras ett expertutlåtande rörande ett alltför vanligt förekommande fenomen för bikerkulturen, nämligen husrannsakningar.  Uppgifterna har tagits fram efter en direkt förfrågan från en mc-klubb. Om polisen […]
 • Eskilstuna kommun fortsätter med bikerövergreppen!

  Eskilstuna kommun fortsätter att begå rättsliga övergrepp gentemot bikerkulturen. Det senaste tilltaget är att försöka tvinga HA Eskilstuna att ta ner klubbskylten. Frågan man osökt måste ställa sig är om Eskilstuna är den kommun som har de sämsta kommunjuristerna i landet?
 • Verktyg för att Övervaka övervakarna!

  En av Paybacks uppgifter är att skriva om alla fenomen av intresse och nytta för bikerkulturen. Idag har Payback exempelvis skrivit om förfarandet kring PO-anmälningar av pressen och en utökad möjlighet att få skadestånd direkt via Europakonventionen. Ett annat matnyttigt fenomen är creeper och mediacreeper. Ett effektivt verktyg som gör att du på ett enkelt […]
 • Media måste bekämpas via PO!

  Det enda verksamma sättet att komma åt media, och deras i många fall lögnaktiga och utpekande skriverier kring bikerkulturen, är att anmäla tidningarna till PO. PO är en myndighet som i vissa fall faktiskt ställt sig på bikerkulturens sida varför en anmälan inte är helt utsiktslös. PO har också en mycket funktionell sida där ett helt […]
 • Utökad rätt till skadestånd enligt Europakonventionen!

  Ett domslut som är närmast okänt även i juridiska kretsar är att Högsta Domstolen slagit fast att Europakonventionens artikel 5 om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder,  kan användas i Sverige för att erhålla skadestånd även i de fall den svenska skadeståndslagen inte ger möjlighet till skadestånd. Högsta domstolen slog i en dom 2005 fast […]
 • Hur du skyddar din information!

  Introduktion av Peter Schjerva: Då samhället, läs politiker och polis, som vi ser det i strid med Europakonventionen och svensk grundlag, inför allt fler integritetskränkande lagar med syfte att övervaka medborgarna, slår bikerkulturen nu tillbaka genom att publicera en artikel om hur man skyddar sig mot samhällets övergrepp. Ty då samhällets företrädare alltför länge låtit […]
 • Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president vid olaga husrannsakan!

  Ett vittnesmål direkt från en mc-klubb i form av en JO-anmälan. Anmälan kompletteras med bildbevis nedan på den brutna arm polisingripandet förorsakade klubbens president. Payback kommer att följa upp ärendet med en längre skrivelse i ärendet vid senare tidpunkt.
 • Religion is about forgiveness – Payback isn´t!

  Jag får ibland kritik för att inte vara särskilt smidig och ibland för att jag använder för hårt anslag mot bikerkulturens belackare. Jag är medveten om att jag många gånger inte skriver olika artiklar och skrivelser i särskilt snäll ton men alltför mycket flathet och undergivenhet är vad som fört bikerkulturen hit, där vi idag befinner […]
 • Payback 2 år!

  Ovanstående bild har ställts till Paybacks förfogande såsom en uppskattning från en syster. I avsikt att uppmärksamma 2-årsdagen vilket jag tackar för! Payback! – Defender of the only possible way to live since 2009! Idag, lördagen den 15 januari fyller Payback 2 år. Det var den 15 januari 2009 som den första publikationen med namnet Payback […]
 • Wierups fantasysaga tar plats i tv-rutan!

  I sex delar, med start den 27 januari kl 21.00 i TV 4, skall Wierup få ge sin egen tillrättalagda version om hur olika organisationer och föreningar fungerar. Wierup har ju enligt mi personliga uppfattning gjort sig ett namn på att fungera som spökskrivare åt polisen och i den rollen gett ut två fantasyromaner under […]
 • En andra ingrediens i bikerstigmatiseringen!

  Att låta en minoritets gärningar bilda underlag för stigmatisering En andra ingrediens i försöken att stigmatisera bikerklubbar specifikt och bikerkulturen i allmänhet är det uppenbara försöket att koppla en stor grupp till en liten minoritets föreningstillhörighet. Fenomenet har funnits länge men fått nytt bränsle i och med kravet på polismyndigheterna att redovisa faktiska resultat utefter  den […]
 • Outbreak MC – Ett bikerpolitiskt föredöme!

  Outbreak MC Ett förhållandevis stort antal bikerklubbar länkar via sina hemsidor till Payback vilket jag härmed tackar för! En klubb utmärker sig speciellt när det kommer till att länka och på sin egen hemsida föra en bikerpolitisk kamp, nämligen Outbreak MC.    Låt hemsidan bli ett kampforum De har tagot den bikerpolitiska kampen till en helt […]
 • Paybacks nya hemsida!!

  Så har då Payback fått en ny, snygg och funktionell hemsida med enkla funktioner och fungerande artikellänkar. Fokus kan nu läggas på skrivande och annat övergripande bikerpolitiskt arbete istället för på ren uppdatering. Ett stort tack till sidkonstruktören! L & R
 • Resultatet av de två största insatserna mot mc-klubbarna 2010!

  Idag föreligger resultatet av de två största insatserna mot mc-klubbarna under 2010 varför Payback författat årets andra bikerpolitiska artikel. Länk: Resultatet av de två största polisinsatserna mot mc-klubbarna 2010!
 • Tredje gången gillt – Paybacks hemsida!

  Payback har tidigare haft två olika personer som erbjudit sig att fixa en hemsida och där båda två efter en tid hoppat av. Nu är det dock på gång med en ny hemsida. Och, denna gången är det a true biker som gör sidan varför det verkligen kommer att hända!! Sidan kommer att bli både […]
Sida 66 av 66« Första...405060«6263646566