• Polisen, inte regering eller riksdag, utformade polislag 20a! (husrannsakan i fordon)

  På riksdagens sida står följande att läsa: Riksdagen stiftar lagar och beslutar om skatter och om statens utgifter. Den granskar regeringen och myndigheterna och tar ställning till utrikespolitiken. Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag från regeringen.
 • Europadomstolsanmälan omfattar nu 774 sidor och 208 bilagor!

    Payback Nordens Europadomstolsanmälan mot de nordiska staterna fortsätter växa! Anmälan är nu uppe i totalt 774 sidor och 208 bilagor. Två större områden återstår samt en större komplettering i ett tidigare område som tillkommer senare i månaden. Arbetet fortsätter med sammanställningen fortsätter. Under tiden visa ert stöd för Payback genom att gå med som […]
 • Om bildandet av Payback Sverige, styrelsen och verksamhetsplanen!

  Varför har Payback Sverige ombildats till en ideell förening och en officiell riksorganisation för bikers rättigheter? Nättidningen Payback och Payback Sverige har tidigare drivits som en enskild firma vilket har begränsat verksamheten och försatt ägaren, mig personligen, i en utsatt och farlig sits. Vid händelse av förlust i en rättsförhandling riskerade jag att personligen bli […]
 • Paybacks Europadomstolsärende omfattar nu 605 sidor och 156 bilagor!

  Europadomstolsärendet växer och blir alltmer omfattande för varje vecka som går. Ärendet omfattar just nu – Nu 605 sidor och 156 bilagor! Och, fyra stora ämnesområden återstår varför anmälan kommer att svälla ännu mer. Och glöm inte att under tiden Payback arbetar med Europadomstolsärendet ta ett handtag för bikerkulturen genom att skriva på och att […]
 • Svar från Justitiedepartementet, Justitiekanslern och en Kammaråklagare!

  Payback Sverige skickade ett Öppet brev till Justitieminister Beatrice Ask med information om västförbudsärendenas juridiska utgång och om olika svenska aktörers ovilja att tillämpa de rättsliga utslagen därefter. Frågeställningarna löd: Mina frågor till dig, Beatrice Ask, i egenskap av justitieminister och  som den därmed yttersta representanten för Svea Rikes Lag upprätthållande och efterlevnad är därför:
 • JO granskar inte polisövergrepp gentemot biker! Ärendet prövas nu i Europadomstolen!

  Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält polismyndigheten i Norrbotten, Kirunapolisen samt två enskilda polismän för de juridiska övergrepp som riktade sig mot en medlem i Iron Ore MC. JO har granskat handlingarna i målet och beslutat att vad som har framkommit i ärendet inte föranleder ytterligare åtgärder eller uttalanden från JO:s sida.
 • Payback-ärende beskrivs i två media!

  Två olika medier skriver idag om ett ärende som Payback Sverige driver såsom juridisk ombud för en enskild biker. I ärendet har en JO-anmälan företagits. Länkar till artiklarna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4774286  http://www.pitea-tidningen.se/pitea/artikel.aspx?ArticleId=6498227  
 • Europadomstolsärendet sväller! Nu 467 sidor och 115 bilagor!

  Payback Nordens Europadomstolsärend växer undan för undan allteftersom materialet samlas och färdigställts. I dagsläget omfattar anmälan 467 sidor och 115 bilagor. Då ett antal stora ämneskategorier återstår kommer utredningen att växa ännu mycket mer varför benämningen “Världens största brottskatalog över polismyndigheternas och de nordiska ländernas förövade övergrepp gentemot bikerkulturen” lär uppfyllas med råge! Läs även […]
 • Payback Sverige är nu officiellt en riksorganisation för bikers rättigheter!

                     Payback Sverige har nu ombildats till att vara en ideell förening, valt styrelse, antagit stadgar och erhållit organisationsnummer. Fler styrelseledamöter kan komma att tillsättas längre fram och det första årsmötet kommer att avhållas i början av 2013, då ett första något förlängt första verksamhetsår avslutats.
 • Payback till media: Syna Rikskriminalchefens bluff!

  Chefen för Rikskriminalpolisen och ordföranden i Operativa Rådet, Klas Friberg har under onsdagen hållit ett föreläsning på Trygghetskonferensen i Luleå. Då Friberg i och med sitt ordförandeskap för Operativa Rådet också är chef för den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet (GOB) är det ju i sig inte konstigt att han pekar ut […]
 • Ny JO-anmälan + Svenskt näringsliv pekar nu ut öststatsgrupper som hot!

  Parallellt med arbetet för att färdigställa EU-anmälan mot de nordiska staterna pågår den ordinarie Payback-verksamheten som vanligt. Denna vecka har det resulterat i en JO-anmälan av en polismyndighet och enskilda polismän för myndighetsövergrepp mot en biker. Det börjar bli en hel del graverande ärenden som ligger för beslut nu på JO-ämbetet där Payback är juridiskt […]
 • Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 289 sidor och 60 bilagor!

  Världens största brottskatalog över statens och myndigheternas övergrepp mot bikerkulturen i Norden växer för varje vecka och blir allt större. Idag omfattar sammanställningen 289 sidor och 60 olika bilagor! Och, ärendet har ändå bara påbörjats. Väldigt mycket mer material ligger och väntar på att bli sammanställt och satt in i sin kontext i ärendets sakframställan!
 • Purken Jimmy “Västförbudet” Jansson får svar på tal från Eskilstuna-Kuriren!

  När media svänger i en fråga blir det  snopet för den som tidigare varit medias gullgosse och beretts närmast obegränsat mediautrymme för sina demoniserande och svepande uttalanden kring bikerkulturen och specifika klubbar. I Jimmy Janssons fall blir skillnaden och fallet särskilt stort då han ställt sig i en position såsom Västförbudets uppfinnare och redan i […]
 • Nytt vittnesmål från bikerkulturen om polisövergrepp!

  Detta är vad som hände mig, min svärson och dotter, 9 år, den 9/10 mellan kl 11.15 och 11.45 cirka 1 mil öster om Mullsjö mot Jönköping.
 • Uppdaterad! Payback försvarar västarna i Svenska Dagbladet och fyra ledare tar avstånd från västförbud!

  Payback får mediautrymme i Svenska Dagbladet idag för att försvara bikerkulturens rätt att bära väst. Rekordstort läsande av Paybacks pressmeddelande sedan västförbudsförslaget! Payback har skrivit en hel  del inlägg sedan Morgan Johansson lade fram förslaget om att förbjuda mc-västar i offentliga lokaler, märk väl att förbudet avser alla offentliga lokaler och inte bara krogmiljön. Artiklarna […]
 • Nu vill politikerna förbjuda mc-klubbarna! Skriv på Paybacks namninsamling!

  Socialdemokraterna tycks vilja bygga en ny framgångsvåg på orealistika och populistika utspel samt på att manövrera sig runt olika regelverk. Inte olikt vare sig Håkan Juholts beteenden i fråga om reseräkningar och bostadsersättningar och inte heller olikt polisens lagvidriga sätt att manövrera sig runt gällande domslut i västförbudsfrågan.
 • Payback svarar Per Sydvik och GP, ännu en gång!

  Den som arbetar för bikerkulturens upprättelse kommer osvikligt att utsättas för olika fomer av smutskastning. Det ingår så att säga som en bieefekt av jobbet! Alltför stora ekonomiska intressen står på spel för att olika parter bara skall låta personerna få vara ifred. Och, smutskastningen kommer med all säkerhet att bli än värre innan vår […]
 • Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 143 sidor tjock!

  Payback arbetar frenetiskt med Europadomstolsärendet som hela tiden växer i omfång tack vare att ni där ute i Norden skickar in allt mer material. Och, stort tack för det, brödrar och systrar! För det är enbart genom att vi tillsammans kämpar för bikerkulturens lika rättigheter vi någonsin kan hoppas vinna kampen!
 • Hälsning från Bikerkulturen till Socialdemokraterna: Om du förbjuder yttrandefriheten i Sverige så står Europakonventionen åter!

  Under måndagen publicerades en artikel i Aftonbladet där flera olika Socialdemokratiska företrädare får komma till tals och ge sin syn på så kallade västförbud. Artikeln handlar om att Socialdemokraterna vill montera ner och begränsa den grundlagsskyddade yttrandefriheten i form av rätten att bära mc-väst i krogmiljö. Anledningen står att söka i att socialdemokraterna på kommunal […]
 • Payback en av flera “experter” som tillfrågats och uttalar sig i media!

  Paybacks arbete och verksamhet vinner steg för steg ökat gehör. I en artikel i dagens Sydsvenska Dagbladet förekommer Payback som en av flera “experter” som får uttala sig kring utgivningen av en bok om så kallade “gängkrig”. En bråkdel av vad jag anförde i saken publicerades men dock ännu ett steg på väg. Journalisterna Joakim […]
 • Måttet rågat! Nu startar Payback en “Namninsamling mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen!”

  Under onsdagen uttalade Robert Kalmendal, chef narkotika- och underrättelseenheten i Östergötland följande: “Samarbetet med krogarna är även en av våra uppgifter. Polisen kommer åka ut och ha samarbetssamtal med krogägare som får berätta om förhållandena på just sin krog. De ska känna att de har ett direkt stöd från polisen, berättar Robert Kalmendal. Krogägare ska […]
 • Bevis på JO:s och Polisens samverkan med media!

  Ett fall som i Augusti refererades på nedanstående sätt i Dalarnas Tidningar utgör ett uppenbart bevis för att polisen och JO, myndigheten som i sin tur skall granska polismyndigheten, på ett otillbörligt sätt samverkar med media för att tillse att en, enligt myndigheterna lämplig bild sprids i media kring bikerkulturen.
 • Paybacks anmälan till Europadomstolen blir världens största offentliga brottskatalog över polismyndigheternas och statens övergrepp gentemot bikerkulturen!!

  “Varje enskild övergreppsform kommer att dokumenteras, kommenteras och därefter specificeras utefter vilka artiklar inom Europakonventionen de respektive övergreppen strider emot. Slutligen kommer den övergripande anmälan att författas i samförstånd mellan de involverade advokaterna”. Så beskrev Payback den kommande anmälan till Europadomstolen i den första artikeln om anmälan. Men vad innebär rent konkret anmälan?
 • Förbud mot supportertröjor på krogen! Bikerkulturen för kampen för allas yttrandefrihet på krogen!

  Supporterkulturen tar över bikerstaffetten? Vad som helt tiden liggit i luften börjar nu alltmer ta form. Polisen behöver en reserv-kassako om nu inte bikerkulturen längre är möjlig att använda till ständigt utökade resurser. När nu bikerkulturen sätter hårt emot hårt och begär prövning i Europadomstolen för övergreppen mot kulturen börjar polisen så sakta ställa om […]
 • Gothia Towers betalar 150 000 kronor för att ställa in Paybacks presskonferens + Polisen eftersöker ärendelista!

  Utgivningsbevis Uppgifter kring Paybacks olovligt hävda avtal kring presskonferensen börjar komma in varför det redan från början är viktigt att påpeka ett viktigt faktum kring Nättidningen Payback. Payback har ett utgivningsbevis vilket innebär att det för myndigheter är förbjudet att censurera och försvåra publicering samt att efterforska källor som ligger till grund för publicerade uppgifter […]
 • Rättsövergreppen mot Hurricanes MC fortsätter! JO-anmälan och kommentar!

  Hurricanes MC:s JO-anmälan Riksdagens Ombudsmän – JO Box 163 27 103 27 STOCKHOLM Anmälare: Hurricanes MC Borås Anmälan riktar sig mot: Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i Västra Götaland Borås Härmed vill vi att JO granskar polis och åklagarmyndighetens hantering av återlämnande av beslagtaget gods/pengar.
 • Brott mot Grundlag och Europakonventionen skall ge prövningsrätt i Europadomstolen! – Europadomstolsärendet Del 2

  Brott mot Grundlag och Europakonvention Payback har samlat in ett stort antal dokumenterade fall där olika åtgärder polis och myndigheter tillgriper mot bikerkulturen bevisligen bryter mot grundlagens såväl som Europakonventionens stadgade föreningsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet med flera artiklar.
 • Payback Norden stämmer de Nordiska staterna på 100 miljoner kronor i Europadomstolen!

  Bikerkulturen har under 20 års tid utsatts för exempellösa och systematiska övergrepp från i första hand polismyndigheternas sida. En alltmer upptrappad förföljelsekampanj riktad mot bikers såväl som bikerklubbarna har under hela perioden accelererat i styrka och antal, för att nu nått en nivå som är fullständigt oacceptabel.
 • Paybacks presskonferens inställd efter påtryckningar och avtalsbrott!

  Paybacks presskonferens om det övergripande ärendet mot de nordiska staternas övergrepp mot bikerkulturen är inställd efter ett nyligen lämnat besked. Avtalet för hyra av lokal till presskonferensen som hyrdes av Advokatfirman Anders Lindstrand 2011-08-23 har per mejl hävts utan saklig grund.
 • Payback sänder idag ett stort tack till GooseLoose MC!

  Payback sänder idag ett varmt och broderligt tack till GooseLoose MC för gåvan till Paybacks ideella verksamhet! Love & Respect! Peter Schjerva för Nättidningen Payback / Payback Sverige
Sida 60 av 67« Första...304050«5859606162 » ...Sista »