• Analys över ny lagstiftning: “Ledande person”! Del 4/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: ”Anspelning på Våldskapital” exempelvis en mc-väst m.m. Del 3/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: ”Särskilt hänsynslös eller farlig art” Del 2/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Snabbgenomgång över ny lagstiftning: Terroristbrott, Hemlig rumsavlyssning, Grovt brott samt Försök, Förberedelse, Medverkan och stämpling till allvarliga brott! Del 1/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Den första artikeln avser fyra olika lagändringar som bara enkelt genomgås då de inte innebär mer än små förändrigar samt faller helt inom brottsmålområdet vilket är utanför Paybacks verksamhetsområde av negativ särbehandling. De fyra artiklarna därefter är längre […]
 • När får en mobil beslagtas och tömmas?

  Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott.
 • Allt om Payback Sveriges Jourtelefonservice!

  Payback Sveriges Jourtelefon Payback Sverige har som medlemsförmån öppnat en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda. Medlemsförmånen avser alla som inbetalt medlemsavgift för innevarande kalenderår.
 • När får polisen DNA-topsa?

  Då det pågår en debatt i media om att polisen utför för få DNA-tester så publicerar vi en artikel om under vilka omständigheter polisen äger rätt att ta DNA-prov. Här ligger också anledningen till att polisen drastiskt minskat DNA-topsningarna. DNA-topsning Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har […]
 • Allt om Payback Sveriges standardiserade Protokollbegäran!

  Vi fortsätter att informera kring Payback Sveriges arbete och verktyg. Idag har turen kommit till Paybacks standardiserade protokollbegäran. Payback Sveriges Protokollbegäran Om Paybacks standardiserade “Protokollbegäran” Payback har tagit fram ett standarddokument att fritt använda och direkt lämna till polisen i samband med kontroll, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation/kroppsbesiktning, dna-topsning m.m. Dokumentet finns i utskrivningsbart format […]
 • Allt om att anmäla övergrepp eller särbehandling till Payback för JO-anmälan m.m.!

  Denna veckan kommer vi att inleda med praktisk information kring Payback Sveriges arbete och hjälpmedel för att avsluta veckan (samt fortsätta under kommande vecka) med att börja titta på ny lagstiftning som tillkommit vid halvårsskiftet. Payback-anmälan Utsatt för negativ särbehandling? Har du blivit utsatt för någon form av negativ sär-behandling som olaga kontroll, husrannsakan, fordonsgenomsökning, […]
 • Vad säger lagen om hur en polisman ska uppträda i tjänsten?

  Om Polismans uppträdande i tjänsten Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt.
 • Om din och polisens rätt att fotografera och filma!

  Ett ämne som är väldigt viktigt och som inte nog kan betonas vikten i att känna till vad som är tillåtet för såväl dig själv som biker som för polisen är fotografering och filmning. Varför är då detta så viktigt? Jo, för att det reglerar möjligheten att dokumentera och säkra bevis vid varje form av […]
 • Om avvisning av bikers enligt utlänningslagen!

  Bikerutbildning under allmänhetens semester Semestertider innebär att allmänheten är på semester och ägnar ingen eller högst begränsad tid åt Facebook varför det under perioden är tämligen meningslöst att köra informationskampanjer med vittnesmål eller artiklar som påvisar att mc-klubbar är mc-klubbar och inget annat. Payback kommer därför att istället lägga energi på bikerutbildning med publicering av utvalda […]
 • Nu även laminerade engelska PL 27 till försäljning! För alla som har utländska bikers på besök!

     Laminerade, Engelska Polislag 27 nu till försäljning! Payback Sverige har tidigare haft laminerade PL 27 till salu med en baksida innehållande regler även för fotografering och filmning vilka rättigheter du har att filma/fota polisen samt vilka rättigheter polisen har att fota/filma. Då en del klubbar har frekventa besökare från andra länder eller arrangerar stora fester eller […]
 • Payback efterlyser vittnesmål/berättelser om trakasserier och övergrepp utefter bikertillhörighet!

    Vittnesmål – Ett synnerligen effektivt verktyg! Vittnesmål om olika former av trakasserier och övergrepp gentemot personer ur bikerkulturen är ett synnerligen effektivt verktyg för att sprida informationen om hur polis och andra myndigheter utan lagstöd försöker förstöra för hela bikerkulturen. Genom Payback Sveriges Facebookgrupp når vi genom medlemmarnas delningar en väldigt stor andel av […]
 • Ännu en JO-utredning mot polisen gällande en biker som kontrollerats och visiterats utan lagstöd!

  JO öppnar en tredje utredning rörande Polisens arbete mot bikers! Justitieombudsmannen har öppnat ännu en utredning avseende polisens arbete mot bikers efter en anmälan från en enskild bikerklubbsmedlem. Den nya utredningen avser polisens lagstöd för kontroll av en enskild biker. Här nedan följer hans egen berättelse omkring händelseförloppet.
 • Come Hell and High Water – We won´t back down! Om ett sanslöst vått och roligt Payback Resistance Run 2016!

    Payback Resistance Run 2016 – Ett hejdlöst roligt katastrofrun! Payback Resistance Run 2016 drog endast 70 deltagare. Dels på grund av krockar med andra evenemang men också på grund av dåliga väderutsikter inför runet. Dessa väderutsikter var inte tillnärmelsevis lika illa dock som det verkliga vädret under runet. Efter en torr start. Kom hällregnet igång […]
 • Inget land i världen har genom bevisprövning kunnat fastslå att mc-klubbar är kriminella organisationer!

  Bakgrund Lasse Wierup,  media samt polisen hänvisar ibland till olika mc-klubbsförbud i Europa eller övriga världen. Verkligheten är en annan. Det finns inget land i världen som kunnat genomföra ett förbud mot mc-klubbar genom en prövning i domstol! I minst ett tiotal länder har klubbar varit föremål för domstolsprövning rörande sin kriminella status och i […]
 • Kör det sista Payback Resistance Runet! Mer samåkning till det sista Payback-Runet 2016!

  2016 års Payback Resistance Run är det sista i denna form! Så ta chansen och upplev stämningen m.m.! 2016 års Payback Resistance Run är det sista i denna formen. Till nästa år presenteras ett nytt större koncept med fler delar. Vi uppmanar därför alla bikers att köra Payback-runet i år. Alla de som aldrig gjort det förr […]
 • Till alla våra hatare: Priset för att slåss för bikers rättigheter blir aldrig för högt och Payback ger sig aldrig!

  Vi ser ett klart mönster Varje gång Payback Sverige når viktiga framgångar och/eller när Payback startar upp offensiva kampanjer mot polisens olaga åtgärder riktade mot bikerkulturen så har vi observerat ett klart framträdande mönster.
 • MC-klubbar är klubbar och aldrig gäng! Gäng saknar struktur och organisationsform!

  Media har bättrat sig alltmer under åren och använder i betydligt större utsträckning numer begreppet mc-klubbar vilket är berömvärt. Dock sätter fortfarande vissa media och alltid polisen etiketten gäng efter mc varför denna artikel vänder sig till de som ännu inte förstått den stora skillnaden mellan mc-klubbar och gatugäng alternativt olika former av nätverk.   MC-klubbar och aldrig […]
 • Endast i bikervärlden! Olaga kontroll och husrannsakan på grund av läskinnehav!

  Läskinnehav medförde fordonsgenomsökning! Endast i bikervärlden! En god kvinnlig vän åkte igår iväg på en fest. Denna fest hölls i en lokal tillhörande en mc klubb (redan här har flera som läser lagt in förutfattade meningar, inte för att ni vet hur det är, utan för att ni lyssnat på medias bild av hur det […]
 • Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden: Bara en biker har registrerats olagligt!???

  Payback kan självklart inte vinna alla fall vi driver. Vi har i nuläget fått igång två pågående JO-utredningar samt fått öppnat ett tillsynsärende rörande polisens kroppsburna kameror. När det gälller registrering av bikers har vi dock tyvärr inte nått fram! Läs nedan om ärendet samt om varför vi inte fått rätt. Bara en person har […]
 • Statlig kriminaliseringsutredning har slagit fast att brott inom bikermiljön begås av enskilda medlemmar!

  Olika partier lägger med jämna mellanrum fram olika populistiska förslag om att förbjuda och kriminalisera olika organisationer för att påskina att de faktiskt gör någonting i sak inför väljarna. Vad partierna däremot nogsamt undviker är att berätta för väljarna är att ett sådant förbud redan utretts och befunnits vara direkt olämpligt ur rättssäkerhetsaspekt såväl som rent […]
 • Till Göteborgsposten och reportern Sandra Divinyi: Genmäle och fakta i två delar

  Yttranden som föranleder genmäle GP och Sandra Divinyi: Detta trots att polisen utgår från EU:s definition för vad som räknas som ett kriminellt gäng när de säger att de faktiskt är det. I Sverige utgår man från EU:s kriterier för vad som räknas som kriminella organisationer. Det rör sig bland annat om att det ska vara […]
 • Efter 23 års trogen tjänst fick hon sparken på grund av sambons klubbtillhörighet!

  Hon fick sparken  efter 23 år på grund av sambons klubbtillhörighet och kulturella problem! Jag blev ihop med min nuvarande sambo för ca 2 år sen. Hon jobbade då på barnpsyk i Örebro sedan 23 år tebax!! Efter några veckor så möter vi på stan en kollega till henne. Jag hade väst på mig och detta […]
 • Vice ordförande Ismo Salmi företräder suveränt Payback och bikerkulturen!

  Bakgrund Advokat Ismo Salmi är vice ordförande i Payback Sverige och företräder i två olika artiklar i GP alldeles suveränt såväl Payback som bikerkulturen! Kommentarer helt överflödiga. Första artikeln Vi citerar ur den första artikeln:
 • Han fick sparken på grund av umgänge med person som bar supportertröja!

    Fick sparken på grund av umgänge med person som bar supportertröja! Polisen har ingen som helst laglig rätt att stoppa personer och begära att de ska identifiera sig utan att konkreta brottsmisstankar föreligger i varje enskilt fall. Att så är fallet framgick mycket tydligt ur debatten kring så kallade papperslösa och polisens kontroller olaga […]
 • Polisen hänvisar till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! Del 2/2

  Vi ska i denna artikel gå igenom vad Advokatsamfundet och Regeringen uttalat respektive fastslagit i frågan rörande en legaldefinition över vad som är en “kriminell organisation”. Samtidigt får vi också svar på om det är korrekt av Polisen att hänvisa till EU:s defintion över organiserad brottslighet vid insatser mot mc-klubbar.
 • Kvinna fick sparken för att hon kände “bikermonster”!

  Hon fick sparken för att hon kände “bikermonster”! Det var i Maj i år som jag fick beskedet att jag var uppsagd! Efter 6 år blir jag av med jobbet på grund utav att jag hade fått klagomål från mina arbetskamrater!
 • Om EU:s definition över organiserad brottslighet! Del 1/2

  EU:s definition över organiserad brottslighet För att kunna bemöta anklagelser omkring kriminella mc-klubbar samt organiserad brottslighet utövad i klubbregi måste vi tvunget gå igenom alla aspekter i saken och sätta in dem i sitt sammanhang. Idag tittar vi därför på EU:s definition över organiserad brottslighet och dess aktualitet i sammanhanget.