• Hemsida
  • >
  • organisert kriminlitet i norge
  • Norsk Maffia versus Svensk Maffia

    Boken “Organisert Kriminalitet i Norge”, är skriven av Ole Martin Kristiansen och utkom 2008. Då Ole Martin dels givit ut en bok i samma ämne och dels är författare och journalist liksom Lasse Wierup faller det sig naturligt att titta på hur två olika personer med samma bakgrund ger sig i kast med samma ämne. […]