• Hemsida
  • >
  • ordförande martin holmgren
  • Bra och dåligt med nya Polisorganisationsutredningen!

    Polisorganisationsutredningen Efter fem års utredning lämnade idag Martin Holmgren polisorganisationskommitténs ordförande och generaldirektör för Domstolsverket, över betänkandet Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57) till Inrikesministern Anders Ygeman. Nu ska utredningen förhoppningsvis utmynna i en proposition så att förslagen också kan bli verklighet vilket inte alltid är fallet.