• Författaren till”Norsk Maffia” slår fast att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer!

    Bakgrund Boken “Norsk Maffia” är skriven av Ole Martin Kristiansen och utkom 2008. En bok, som trots att den speglar densamma kultur och desamma klubbar, kommer till en diametralt motsatt slutsats än Lasse Wierup i Svensk Maffia. Nämligen att mc-klubbar är inte kriminella. Enskilda individer är det ibland. Källhänvisningar Medan Lasse Wierup använder sig av en […]
  • Norsk Maffia versus Svensk Maffia

    Boken “Organisert Kriminalitet i Norge”, är skriven av Ole Martin Kristiansen och utkom 2008. Då Ole Martin dels givit ut en bok i samma ämne och dels är författare och journalist liksom Lasse Wierup faller det sig naturligt att titta på hur två olika personer med samma bakgrund ger sig i kast med samma ämne. […]