• Hemsida
  • >
  • minderåriga som omhändertagits av socialtjänsten
  • Visste du att? Om bikers kriminalitet

    Bakgrund I tider när polis och media pratar om att mc-klubbar är kriminella organisationer är det av yttersta vikt att plocka fram fakta kring bikers kriminalitet. Källan är den enda statliga utredning som gjorts angående bikers brottslighet nämligen Brottsförebyggande Rådets rapport MC-brott 1999:6 som efter statlig censurering idag bara kan läsas via Payback! Viktiga fakta […]