• Hemsida
 • >
 • medias roll i skapandet av bilden av bikern
 • Forskare berättar om hur media och polis tillsammans skapade “bikermonstret”!

  Lars Lagergren är författare och forskare kring i första hand svensk motorcykelkultur genom historien. Lagergren är även författare till böckerna: Svensk Motorcykelkultur och Skinnknuttar och spättor. Lagergren har vidare skrivit en essä med namnet:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture som bland annat kan sägas ge det historiska sammanhanget kring bikerkulturens framväxt i Sverige och medias ansvar kring hur bilden […]
 • “Kriminella MC-Gäng??” – Författaren och doktorn Lars Lagergren: Så skapade polis och media bikermonstret! Del 15

  Lars Lagergren är författare, fil.dr och forskare kring i första hand svensk motorcykelkultur genom historien. Lagergren är även författare till böckerna: Svensk Motorcykel-kultur och Skinnknuttar och spättor. Lagergren har vidare skrivit en essä med namnet:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture som bland annat kan sägas ge det historiska sammanhanget kring bikerkulturens framväxt i Sverige och medias ansvar kring hur […]
 • Om hur media och polis samarbetade för att skapa bikermonstret! Del 14

    Lars Lagergren är författare och forskar bland annat kring i första hand svensk motorcykelkultur genom historien. Lagergren är bland annat författare till böckerna: Svensk Motorcykelkultur och Skinnknuttar och spättor. Lagergren har även skrivit en essä med namnet:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture som bland annat kan sägas ge det historiska sammanhanget kring bikerkulturens framväxt i Sverige och […]
 • Forskaruppsats kring medias ansvar och roll i skapandet av bikerstereotypen

  Lars Lagergren är författare och forskar bland annat kring i första hand svensk motorcykelkultur genom historien. Han är bland annat författare till böckerna: Svensk Motorcykelkultur och Skinnknuttar och spättor. Lagergren har nu skrivit en essä med namnet: Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture som bland annat kan sägas ge det historiska […]