• Hemsida
  • >
  • mc-väst i rättsförhandlingar
  • MC-väst förbjuds inte under rättsförhandlingar! Regeringen går på Paybacks linje!

    Bakgrund Under fjolårshösten påbörjades den statliga utredningen Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46). Payback Sverige insände ett remissyttrande i del Ju2017/04740/DOM, i del “Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla”. I remissyttrandet redogör vi för det kompletta rättsläget kring mc-västar och kläder. Se länkat remissyttrande nederst i artikeln. För ett av förslagen som skulle utredas […]