• Regeringen hemligstämplar SÄPOs resultaträkning utan möjlighet att överklaga beslutet!

    Dagens Nyheter (DN) har i en rad artiklar granskat Säkerhetspolisen, Säpos, verksamhet. DN har bland annat legat bakom avslöjandena om att Säpo betalde fem miljoner kronor för en “James Bond-fest”; att de under flertalet år misskött sin bokföring samt återkrävt för stora momssummor från Skatteverket. DN ville därefter gå vidare med sin granskning av myndigheten och […]