• Hemsida
  • >
  • kriminalisering av organisationer
  • Info om sanslös SD:s motion mot organiserad brottslighet!

    Det finns yttterligare en motion riktad mot organiserad brottslighet som lagts fram för riksdagen 2012/13. Förslaget kommer från Sverigedemokraterna och har beteckningen 2012/13: Ju288. Motionen innehåller helt häpnadsväckande förslag som skulle upphäva närmast all form av rättssäkerhet varför den verkligen bör genomläsas av alla! Motionstexten lyder som följer:
  • Information om Kriminaliseringsförslaget från Kalla Fakta-debatten!

    Denna veckan har vi tänkt titta på de aktuella förslag om att kriminalisera organisationer, titta på olika fakta som dels framkom ur debatterna i Kalla Fakta och i TV4 Nyhetsmorgon, fakta som inte framkom i debatten samt djupare analysera aktuella debatter samt titta på vem som verkligen är den bakomliggande aktören som styr marionettdockorna. Vi börjar […]