• Hemsida
  • >
  • kontroll av olaglig övervakning och tvångsmedelsanvändning
  • Payback Sverige uppmanar klubbar och enskilda att kolla om de utsatts för olaglig övervakning, registrering m.m!

    Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att kontrollera registrering och tvångsmedelsanvändning Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild eller person kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller om personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet […]