• Paybacks material är fritt att använda för bikers!

    Allt material som publicerats i Nättidningen Payback eller som förekommer på webbplatsen www.payback.name är copyrightskyddat. Materialet får endast användas efter överenskommelse med utgivaren! Alla överträdelser beivras! Fritt fram att använda för bikerklubbar och bikers under villkor För bikers och bikerklubbar gäller inte ovanstående copyrightskydd. Det innebär att allt material som finns på Payback är fritt fram att använda, skriva ut […]