• Det Paybackdrivna tavelärendet i Eskilstuna nu föremål för JO-utredning!

      Det är av yttersta vikt att varje försök att inskränka och/eller begränsa bikerkulturen rättigheter att använda kulturens symboler bemöts direkt och tas strid för. Vi har lagstadgad rätt att använda våra olika symboler precis på samma sätt som en golfklubb eller en rotartyförening. Lagen gör ingen som helst skillnad på loggornas utseende! I nämnda ärende är […]