• Ny uppdaterad upplaga av Rättslägesinfo för medlemmar att använda vid kontroller!

    Nu har vi uppdaterat medlemsdokumentet ”Rättslägesinfo” Efter ett flertal framgångsrika ärenden där JK fastslagit att kroppsvisitation och husrannsakan i fordon strider mot Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv, när tvångsmedlen verkställts utefter föreningstillhörighet så har vi nöjet att få uppdatera våra juridiska dokument för medlemmar. Det nya dokumentet med Rättslägesinfo har därför uppdaterats med […]