• Hemsida
  • >
  • Institutet för Framtidsforskning
  • Datainspektionen inleder tillsynsärende över Polisens Misstankeregister!

    Om Paybackanmälningen till Datainspektionen och yrkande över legalitetsgranskning av registren! För 11 månader sedan anmälde Payback Sverige registersamlingarna i Institutet för Framtidsforsknings rapport Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Anmälan fick diarienummer: DI-2018-22169. Vi yrkade på att Datainspektionen skulle granska legaliteten kring de uppgiftssamlingar som av Polismyndigheten överlämnats till Institutet för framtidsforskning för att […]