• Hemsida
  • >
  • husrannsakan utefter rättegångsbalken
  • Bikerskolan: Husrannsakan utefter Rättegångsbalken med bikerparagraf! Del 2/6

    Husrannsakan efter Rättegångsbalken (1942:740) Vi fortsätter genomgången av Polisens lagstöd för att genomföra husrannsakningar. I denna artikel fokuserar vi på vilket lagstöd polisen kan luta sig mot i Rättegångsbalken. Vi börjar med att publicera aktuella lagparagrafer för att därefter ge Bakgrund, Kommentar och konkret Råd. Då paragraferna om husrannsakan utefter Rättegångsbalken är väldigt omfattande och många varför de […]