• Hemsida
  • >
  • hemställan att erhålla status som ordinarie remissinstans
  • Sanningen om villkoren gällande remissinstanser – Direkt från Regeringen!

    “Det finns inga speciella krav för hur man blir remissinstans” Det har alltför länge florerat rykten och felaktiga fakta kring villkoren för organisationer att bli upptagna såsom remissinstans för kommande lagförslag varför Payback Sverige nu valt att gå till botten med saken och plockat fram fakta i saken direkt från källan, Regeringen.