• Riksåklagaren söker prejudikat inom bikerkulturen för ny praxis kring grovt vapenbrott!

    Även i nedanstående refererade fall bör påpekas att Payback Sverige inte på något sätt varit inblandad i processen.  Riksåklagaren söker prejudikat i Högsta Domstolen Riksåklagaren har beslut att överklaga och begära prövningstillstånd i ett ärende rörande vapenbrott hos en person med mc-koppling. Personen har anfört såsom skäl för vapeninnehav att han förvarat vapen i hemmet […]