• Uppbyggnadslitteratur för bikers: Du saknas oss! Gone But Not Forgotten! Del 3/3

    Vi avslutar denna serien av bikertexter med tankar kring våra bortgångna bikerbrödrar. Ju äldre man blir ju fler försvinner och ju kortare tid är det emellan vilket får de flesta av oss att tänka till lite extra. Som vi skrev redan första gången texten publiceras: Detta är inte bikerpolitik men det är sure as hell […]
  • Gone But Not Forgotten

    Det tycks att ju äldre vi blir ju fler av våra bikerbrödrar kör vidare mot andra mer fjärran highways där vi alla en dag kommer att samlas och fortsätta att köra våra hojar. Saknaden av alla de bikers man känt och som inte längre finns med oss och ibland oss inspirerade till denna text och […]