• Hemsida
  • >
  • gemenskap manlighet och marginalitet
  • Mycket Viktig – Dela!! Payback Sverige intervjuar Sveriges enda bikerforskare!

      Nedanstående intervju har tidigare publicerats på Nättidningen Payback men då den är utomordenligt viktig för bikerkulturen samt i vår kamp för att återställa våra fri- och rättigheter väljer vi att ännu en gång publicera intervjun om inget annat så för nya läsare. Payback Sverige intervjuar Sveriges enda bikerforskare! Som ett led i att utröna […]
  • Payback Sverige intervjuar Sveriges enda bikerforskare!

    Som ett led i att utröna vilka forskningsmässiga grunder som föreligger för den stigmatisering av mcklubbarna som fått ett alltmer accepterat förlopp under de senaste åren intervjuade Payback Sverige landets enda forskare som doktorerat på en avhandling om bikerkulturen. Finns det konkret fog för förföljelsen eller är det uteslutande en akt av att tillskansa sig […]