• Payback måste stå upp för allas fri- och rättigheter! Del 2/2

    Enligt grundlagen är alla människor lika mycket värda och äger samma fri- och rättigheter! OBS! Läs denna text noggrant och läs hela texten för att förstå sammanhanget! Grundläggande för all kamp för mänskliga fri- och rättigheter, varav bikerkulturens kamp för sina fri- och rättigheter inordnas, är grundsynen att alla människor är lika mycket värda och har […]