• Uppföljning 2: Medan Sverige skjuts sönder och samman jagar Polisen hellre bikers!!

    Polisen räcker inte till och tvingas omfördela resurser!? I Dagens Nyheter publicerades nyligen en artikel om att Polisen inte räcker till när skjutningarna avlöser varandra!?? Polisen menar att de har behövt omfördela resurser och prioritera bort andra brott. Polisen pratar vidare om att försöka förhandla med de grupperingar som skjuter på varandra m.m.