• Payback har konsulterat rättsspecialister för att stå väl rustade inför kommande förbudsförslag!

    Inför kommande förbud mot mc-klubbar enligt domstol eller via lag! Inför ett kommande förbud, oavsett hur det kommer att utformas, så gäller det att vara förberedd och veta vilka alternativ som föreligger. Helt enkelt veta hur vi står och utefter vilka alternativ vi kan agera juridiskt. Payback har konsulterat experter Under sommaren har därmed en […]
  • Bikerskolan: Om EU-rätten och lagprövning!

        Möjligheter till prövning av svenska lagars förenlighet med Europakonventionen Artikeln nedan är skriven av EU-rättsspecialisten Malte Sjö Jerling, det nya juridiska tillskottet i Payback-teamet! I den här artikeln kommer jag att gå igenom vilka möjligheter som finns att få till en juridisk prövning av en svensk lags förenlighet med Europakonventionen. Jag kommer också att […]
  • Payback förstärker – Knyter EU-rättsspecialist till verksamheten!

       Payback knyter EU-rättsspecialist till verksamheten! Efter inledande mejlkonversation har nu Payback Sverige knutit ännu en juris till verksamheten. Malte Sjö Jerling är ubildad jurist med EU-rätt som specialitet. Jerling kommer att fungera som expertråd på området och i framtiden kunna driva speciella övergripande mål inom Europarätten. EU-rätten allt viktigare inom arbetet för bikers rättigheter! Då […]