• Bikerskolan: Husrannsakan utefter Polislagen! Del 1/6

    Under veckan kommer vi att publicera fem olika artiklar ingående i vad vi kallar Bikerskolan och som i slutänden kommer att resultera i en bok innehållande Svea Rikes Bikerlagar (arbetsnamn). Polisen gör alltför ofta tillslag/husrannsakan i mc-klubbars lokaler. Oftast utan lagstöd eller utefter en efterkonstruerad berättelse. Artiklarna under veckan kommer att handla om polistillslag, i […]